Zavičajno društvo
Thursday, 10 January 2008
Početkom 2006. godine grupa entuzijasta i zaljubljenika u Stari Slatinik počela se okupljati u Društvenom domu "Dr. Ante Starčević" kako bi osmislila nove sadržaje i predložila što bolji način korištenja novouređenih prostorija, te time oživjela kulturni i društveni život u naselju.  Ova grupa u početku je djelovala kao Radna skupina pri mjesnom odboru Stari Slatinik, općine Brodski Stupnik.  Na sve češćim i konstruktivnijim sastancima rodilo se nekoliko značajnih ideja za čije provođenje nije bilo dostatno neformalno organiziranje u okviru mjesnog odbora, koji također sam po sebi nije imao status samostalnost pravnog subjekta. Stoga se ukazala potreba za osnivanjem udruge građana, što je u relativno kratkom vremenu i ostvareno.

20. svibnja 2006. godine u sali Društvenog doma održana je Osnivačka skupština Udruge "Zavičajno društvo Stari Slatinik". Ovoj skupštini nazočile su 22 osobe koje su jednoglasno izabrale predsjednika i upravni odbor, te prihvatile statut, plan rada i financijski plan Udruge. Za prvog predsjednika izabran je Marko Lovinčić a članovi upravnog odbora postali su: Stjepan Lovrić, Josip Salantić, Milica Koporčić – Tomičić, Zvonko Martinović, Ivica Koporičić, Anto Blatančić, Branko Grozdanić i Josip Mach. Na prvoj konstituirajućoj sjednici, koja je održana odmah nakon skupštine Stjepan Lovrić izabran je za zamjenika predsjednika, Josip Salantić za tajnika a Milica Koporčić-Tomičić za rizničara.

Prema Statutu osnovni ciljevi Udruge su:

-  Promicanje naselja Stari Slatinik u povijesnom, kulturnom i gospodarskom  pogledu;

-  Okupljanje i organiziranje  mještana naselja Stari Slatinik, kao i drugih građana  koji žive u Hrvatskoj i inozemstvu koji su na bilo koji način  povezani sa ovim naseljem;

-  Poticanje gospodarskog razvitka naselja Stari Slatinik,

-  Poticanje kulturnog i zabavnog života u naselju Stari Slatinik;                             

Ove ciljeve Udruga će ostvarivati slijedećim svojim aktivnostima:

-  Uspostavljanje i vođenje zavičajne zbirke naselja;  

-  Uređivanje i izdavanje i prodaja publikacija, promidžbenog materijala, suvenira i drugih artikala vezanih na povijest i sadašnjost naselja;

-  Obavještavanje mještana naselja kao i drugih građana iz Hrvatske i inozemstva  koji su na bilo koji način povezani sa Starim Slatinikom,  te organiziranje susreta najmanje jednom godišnje;

    Odmah nakon Osnivačke skupštine Udruga je registrirana pri Državnom uredu za udruge, te je temeljem stečenog pravnog statusa otvoren poslovni račun u Privrednoj banci Zagreb, P.J. Slavonski Brod. Udruga je dobila svoj simbol i logotip koji su prikazani u zaglavlju ovih stranica.                           

    Relativno malen odaziv pozvanih na Osnivačku skupštinu nije demoralizirao upravni odbor, te su aktivnosti nastavljene sve većim intenzitetom uz puno entuzijazma. Osnovne aktivnosti planirane za 2006. i 2007. godinu u potpunosti su ostvarene, a kao najznačajnije ističu se:             

-  Uređenje Zavičajne zbirke,

- Organizacija 1. i 2. susreta Staroslatinčana,

- Oživljavanje manifestacije "Staroslatiničko ljeto"

- Organizacija slikarskih izložbi i kolonije brodskih slikara

- Uređivanje i predstavljanje Zbirke pučkog pjesništva i          

- Organiziranje proslave Svetog Vinka, zaštitnika vinograda. 
Zadnja Promjena ( Tuesday, 12 January 2010 )