Naslovnica
Lugarev zapisnik PDF Ispis E-mail
Tuesday, 11 August 2009
 
 Image

VRIJEDAN  I ZANIMLJIV DOKUMENT SA KRAJA 19. STOLJEA 

Zahvaljujui gospodinu Miroslavu Joziu iz Zagreba, Zaviajna zbirka u Starom Slatiniku ima u svojem sastavu vrijedan dokument sa kraja devetnaestog stoljea koji sadri dragocjene informacije o ljudima i dogaajima toga vremena.

    Radi se o zapisniku kojeg je Miroslavov predak, Ilija Jozi, kao opinski lugar, vodio u razdoblju od 1878. do 1883. godine. 

 

    Prije analize samoga zapisnika i informacija koje on sadri kaimo nekoliko rijei o njegovom autoru.

    Ilija Jozi pripada  staroj slatinikoj obitelji, ija se loza, barem u ovom selu, ugasila smru sestara Lenke i Ljubice Jozi koje su zadnje ivjele u staroj obiteljskoj kui na nekadašnjem broju 19. Lenka je umrla 1975., a Ljubica 1987. godine. O ovoj obitelji detaljnije se govori u tekstu Marka Lovinia objavljenom u knjizi "Stari Slatinik – ivot i obiaji" u izdanju Zaviajnog društva Stari Slatinik 2008. godine.

    Ilija je 1872. godine u Novoj Gradiški (Neugradisca) poloio ispit za lugara, što je vidljivo iz svjedodbe (Zeugnis) na njemakom jeziku, izdane od tadašnjih austrougarskih vlasti. Zanimljivo je i to da je prije toga, u razdoblju od 1859. do 1867. godine, Ilija obavljao dunost narodnog uitelja nie puke škole u Slatiniku, što je zapisano u Spomenici ove škole.

    1874. godine zaposlio se kao lugar-pripravnik na podruju tadašnje šumske uprave (Imovinske obine) Nova Gradiška, a 1878. godine je, zajedno sa dvojicom kolega, Stjepanom Damiem i Gašom Olujeviem postavljen za Opinskog lugara na podruju Šumskoga kotara Oriovac. U nadlenost je dobio uvarstvo sreza Stupniko i Slatinsko brdo te Mrsunjski lug.

    Shodno svojim nadlenostima i obvezama vodio je  zapisnik, odnosno "Objavni list u svrhu od podpisatoga odkritoga i Šumskom kotaru Oriovac objavitoga prestupka proti sigurnosti šumskog imetka kao i šumskog kvara".

    Ova stara biljenica pedantno ispisana starinskim kitnjastim rukopisom voena je po propisima ondašnje drave, Austro-ugarske, i ne razlikuje se puno od slinih evidencija koje se vode danas. U njoj su kronološkim redom zabiljeene sve šumske krae i druge vrste šteta (kvarova) nanesenih dravnoj šumskoj imovini na podruju za koje je odgovarao Ilija Jozi, u razdoblju koje pokriva pet godina koncem 19. stoljea. Uglavnom se radi o neovlaštenoj sjei drva u šumama Stupniko brdo, Slatiniko brdo, Obri, Krevine, Dolaa, Lanište, Ratkovica, Brazni dol, Baruge, Travnik i Mrsunjski lug. Predmet krae bila su uglavnom, bukova, grabova i hrastova drva za ogrijev, te rijee hrastova graa za kuu.

    Drugu vrst šteta predstavljalo je neovlašteno puštanje svinja u šumu radi irovanja i skupljanje ira bez dozvole. Naroito je to vezano za hrastovu šumu Mrsunjski lug koja se nalazi izmeu Slatinika i Kuta, te su u ovoj vrsti kvara zateeni uglavnom mještani ovih sela.

Image
Prva stranica Objavnog lista


    Šuma koju je uvao lugar Jozi nalazi se na podruju ili u blizini sela Brodski Stupnik, Lovi, Stari Slatinik, Stupniki Kuti i Bebrina, te se na osnovu Zapisnika, odnosno Objavnog lista moe djelomino rekonstruirati popis puanstva koje je u to vrijeme ivjelo u ovim selima.

    Tako se na podruju Stupnika spominju stara prezimena kao što su: Anii, Baši, Bogdanovi, Popovi, Tanculi, Pandak, Juriši, Mihaljevi, Feri, Kezeri, Grbi, Krpan, Rašeta, Gošak, Pejanovi, Palika, Raši, Glavaš, Sekuli, Rubi i dr., na podruju Lovia: Aladrovi, Mihai, Siroglavi, Kuzmi, Tulii, Klisuri  itd.

    U Kutima su brojna prezimena Dikan, pretci današnjih Dikanovia,  Štivi, Vukovi, Pavkovi, Imrovi, Vai a u Bebrini: Alavani, Miloševi, Grgi, Mirkovi itd.

    Pošto su uz ime i prezime zabiljeeni i kuni brojevi, temeljem ovoga dokumenta moe se djelomino rekonstruirati i popis obitelji u pojedinim selima toga razdoblja.

    Na ovom mjestu pokušat emo po kunim brojevima rekonstruirati djelomian popis obitelji Staroga Slatinika, koji se u tom vremenu slubeno zvao samo Slatinik:

 

Kuni broj
Prezime Napomena
  Kuni broj
Prezime
Napomena
 1  Budak seoski kova    33  Muci  kasnije Lonar
 2  Kopori      34  Šimunovi  
 3  Baši      35  Kopori  
 4  uni      36  Kovaevi  
 5  Svraki      37  Dragovi  
 6  Kopori      38  Ervainovi  
 7  uri      39  Krni  
 8  Kneevi      40  Dragovi  
 9  Galovi      41  nepoznato  
 10  nepoznato      42  Kopori  
 11  Augustinovi      43  Krni  
 12  Grgurevi      44  Seki  
 13  nepoznato      45  Lovri  
 14  uri      46  Godišak  
 15  Grgi      47  Jankovi  kasnije Vrzi
 16  uni      48  nepoznato  
 17  nepoznato      49  Pavleti  
 18  Lovri      50  Špoljarevi  
 19  nepoznato      51  Smiljani  
 20  Vidovi      52  Vidovi  
 21  Salanti      53  nepoznato  
 22  Kopori  kasnije Stojani    54  Juri  
 23  Kopori      55  Stankovi  seoski stolar
 24  Kopori      56  nepoznato  
 25  nepoznato      57  Beuk  kasnije Muci
 26  Frani      58  nepoznato  
 27  Vidovi      59  Juri  
 28  Kasapovi      60  nepoznato  
 29  Mateljevi      61  Crljen  
 30  Rukavina      62  nepoznato  
 31  Vidovi      63
 Kalaj  kasnije Ogrikovi
 32  Mati          


    Vidljivo je da je od 63 kuna broja na samo njih 12 nepoznato prezime, što znai da su veina ondašnjih stanovnika  bila "klijenti" lugara Jozia. Zahvaljujui tome moemo uglavnom rekonstruirati popis obitelji koje su na podruju Starog Slatinika ivjele u to vrijeme. Podebljana su prezimena koja i danas postoje u ovome mjestu.

    Zabunu donekle unosi redoslijed kunih brojeva, jer nije u skladu sa stvarnim današnjim razmještajem kua pojedinih obitelji. Pretpostavka je da su se kuni brojevi dijelili na zhtjev, a pri tome se nije poštovalo stanje na terenu.

    Kao i od samog postanka naselja, najbrojnija je obitelj Kopori koja, barem na ovom popisu, broji 6 kua.

    U Zapisniku se spominju i tadašnji obrtnici, odnosno njihovi pomonici i kalfe. Na kunom broju 1 bio je kova Budak, a na broju 55  stolar Stankovi. Spominje se i bavarski meštar Leopold Kafs, ali na alost nije upisan njegov kuni broj. esto su u šumskoj šteti zateeni sluge koje su neke obitelji u to vrijeme imale (Jankovii, Augustinovii, Matii, Koporii, Salantii), ali su oni morali dati ime i kuni broj svojega gazde.


    Iz ovog Zapisnika ne moe se saznati prezime itelja kue pod rednim brojem 19. Poznato je, meutim da je to kua obitelji Jozi, a teško je zamisliti da bi lugar Ilija sam sebe zatekao u šumskoj šteti.

 

    I na kraju, nekoliko zanimljivosti iz ovoga vrijednog dokumenta.

    Lugar Jozi obvezno je u Zapisnik, pored podataka o "kvaroincu", opisa samoga ina i mjesta gdje je poinjen unosio i "opazku" o tome što je nakon toga poduzeo. Oito kao ovjek nije bio previše strog jer su este "opazke" kao:

"Drva nisam mogao zapleniti jer sam se morao u šumu vratiti a sikere kod sebe imao nije valjda ju je nekamo zabacio kada me je spazio".

Pored zapljene predmeta štete imao je vjerojatno nalog i da obvezno zaplijeni sjekiru, jer je ona u to vrijeme za siromašne seljake imala veliku vrijednost, barem kao danas motorna pila. Lukavi seljaci bacili bi ju daleko od sebe im su ugledali lugara, a onda se kasnije vratili po nju.

Za irovanje svinja i skupljanje (branje) ira bila je potrebna posebna dozvola, i on se mogao skupljati samo u odreenim predjelima. O tome svjedoe slijedee zabilješke iz Zapisnika:

"ira brat u zabranitom predjelu za branje ira u ime saenja šumah." i

"irio svinje bez cedulje uplatite".


Na zadnjoj stranici svoje biljenice, izlizane od dugog nošenja po terenu, i poutjele od starosti,lugar Jozi je, kao dobar domain, zabiljeio slijedei recept za pravljenje domaeg sapuna (safuna) koji je vjerojatno dobio od nekoga od svojih "klijenata".

Image

 

 

Josip Salanti

Zadnja Promjena ( Monday, 14 December 2009 )
 
« Prethodna   Sljedea »