Naslovnica arrow Zaviajno drutvo
Zaviajno drutvo PDF Ispis E-mail
Thursday, 10 January 2008
Poetkom 2006. godine grupa entuzijasta i zaljubljenika u Stari Slatinik poela se okupljati u Društvenom domu "Dr. Ante Starevi" kako bi osmislila nove sadraje i predloila što bolji nain korištenja novoureenih prostorija, te time oivjela kulturni i društveni ivot u naselju.  Ova grupa u poetku je djelovala kao Radna skupina pri mjesnom odboru Stari Slatinik, opine Brodski Stupnik.  Na sve ešim i konstruktivnijim sastancima rodilo se nekoliko znaajnih ideja za ije provoenje nije bilo dostatno neformalno organiziranje u okviru mjesnog odbora, koji takoer sam po sebi nije imao status samostalnost pravnog subjekta. Stoga se ukazala potreba za osnivanjem udruge graana, što je u relativno kratkom vremenu i ostvareno.

20. svibnja 2006. godine u sali Društvenog doma odrana je Osnivaka skupština Udruge "Zaviajno društvo Stari Slatinik". Ovoj skupštini nazoile su 22 osobe koje su jednoglasno izabrale predsjednika i upravni odbor, te prihvatile statut, plan rada i financijski plan Udruge. Za prvog predsjednika izabran je Marko Lovini a lanovi upravnog odbora postali su: Stjepan Lovri, Josip Salanti, Milica Kopori – Tomii, Zvonko Martinovi, Ivica Koporii, Anto Blatani, Branko Grozdani i Josip Mach. Na prvoj konstituirajuoj sjednici, koja je odrana odmah nakon skupštine Stjepan Lovri izabran je za zamjenika predsjednika, Josip Salanti za tajnika a Milica Kopori-Tomii za rizniara.

Prema Statutu osnovni ciljevi Udruge su:

-  Promicanje naselja Stari Slatinik u povijesnom, kulturnom i gospodarskom  pogledu;

-  Okupljanje i organiziranje  mještana naselja Stari Slatinik, kao i drugih graana  koji ive u Hrvatskoj i inozemstvu koji su na bilo koji nain  povezani sa ovim naseljem;

-  Poticanje gospodarskog razvitka naselja Stari Slatinik,

-  Poticanje kulturnog i zabavnog ivota u naselju Stari Slatinik;                             

Ove ciljeve Udruga e ostvarivati slijedeim svojim aktivnostima:

-  Uspostavljanje i voenje zaviajne zbirke naselja;  

-  Ureivanje i izdavanje i prodaja publikacija, promidbenog materijala, suvenira i drugih artikala vezanih na povijest i sadašnjost naselja;

-  Obavještavanje mještana naselja kao i drugih graana iz Hrvatske i inozemstva  koji su na bilo koji nain povezani sa Starim Slatinikom,  te organiziranje susreta najmanje jednom godišnje;

    Odmah nakon Osnivake skupštine Udruga je registrirana pri Dravnom uredu za udruge, te je temeljem steenog pravnog statusa otvoren poslovni raun u Privrednoj banci Zagreb, P.J. Slavonski Brod. Udruga je dobila svoj simbol i logotip koji su prikazani u zaglavlju ovih stranica.                           

    Relativno malen odaziv pozvanih na Osnivaku skupštinu nije demoralizirao upravni odbor, te su aktivnosti nastavljene sve veim intenzitetom uz puno entuzijazma. Osnovne aktivnosti planirane za 2006. i 2007. godinu u potpunosti su ostvarene, a kao najznaajnije istiu se:             

-  Ureenje Zaviajne zbirke,

- Organizacija 1. i 2. susreta Staroslatinana,

- Oivljavanje manifestacije "Staroslatiniko ljeto"

- Organizacija slikarskih izlobi i kolonije brodskih slikara

- Ureivanje i predstavljanje Zbirke pukog pjesništva i          

- Organiziranje proslave Svetog Vinka, zaštitnika vinograda. 
Zadnja Promjena ( Tuesday, 12 January 2010 )